Nabór kandydatów na rachmistrzów przedłużony do 16 lutego!

Data publikacji: 10 lutego 2021

Główny Urząd Statystyczny informuje o rozpoczęciu naboru na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W związku z rozpoczynającym się 1 kwietnia Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informujemy że do 16 lutego trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@um.tgory.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Tarnowskich Górach – nr tel. 32/ 39-33-741 lub 705; e-mail: usc@tarnowskiegory.pl. Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Call Now ButtonZadzwoń teraz