Rozstrzygnięto konkurs w dziedzinie kultury na wykonanie znaku informacyjnego o światowym dziedzictwie UNESCO

Data publikacji: 16 marca 2021

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w dniu 15 marca 2021 roku podjął uchwałę nr 175/896/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wykonanie znaku informacyjnego o światowym dziedzictwie UNESCO.

Wynik znajduje się w załączonej uchwale.

Call Now ButtonZadzwoń teraz