Dodatkowy nabór wniosków w ramach Rządowego Programu KLUB

Data publikacji: 19 marca 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił dziś dodatkowy nabór wniosków do Rządowego Programu KLUB – edycja 2021. Aplikować można do 24 marca bieżącego roku. Jednocześnie do 24 maja wydłużony został termin rozpatrzenia już złożonych wniosków.

W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na realizację Rządowego Programu KLUB 40 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat (2016-2020) łączna kwota przyznanych środków wyniosła ponad 198 mln zł, podpisanych zostało blisko 18 tys. umów dotacyjnych.

Główne cele programu to:

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

• wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;

• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;

• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;

• optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Kwota dofinansowania wynosi:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych. 

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizację podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

  • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
  • zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

(Źródło: gov.pl)

Call Now ButtonZadzwoń teraz