Program „Sportowe Wakacje+”

Data publikacji: 15 kwietnia 2021

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło nową edycję Programu „Sportowe Wakacje+”.

Budżet programu w 2021 roku wynosi 30 milionów złotych. Program łączy promocję prozdrowotnych wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej.
Celem programu jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce.
Zadania realizowane w ramach konkursu:

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
  2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
  3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Termin składania wniosków w systemie AMODIT upływa 9 maja 2021 roku.
Założeniem Programu „Sportowe Wakacje+” jest promocja aktywnego wypoczynku w kraju oraz umacnianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej poprzez umożliwienie udziału w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym poznawaniu walorów turystycznych naszego kraju oraz upamiętnieniu postaci i wydarzeń, które miały istotne znaczenie w historii Polski.
Program jest wynikiem analizy sytuacji związanej z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności podczas epidemii COVID-19.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, gov.pl.

Call Now ButtonZadzwoń teraz