Konkurs dla firm z branży turystycznej i gastronomicznej

Data publikacji: 16 kwietnia 2021

Już od 30 kwietnia 2021 r. wystartuje nowy nabór wniosków o dofinansowanie z działania:3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”. Konkurs jest częścią Śląskiego Pakietu dla Turystyki, czyli wsparcia przygotowanego przez Województwo Śląskie dla branży turystycznej w regionie. Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii, których działalność była mocno ograniczona w wyniku wprowadzonych obostrzeń.
Instytucja Organizująca Konkurs to Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Nabór skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw z sektorów turystyki, gastronomii i przemysłu czasu wolnego, których działalność związana jest z prowadzeniem:
• bazy noclegowej (hotele, pola kempingowe),
• bazy gastronomicznej (także tzw. ruchome placówki gastronomiczne),
• wyciągów narciarskich,
• wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
• działalności dotyczącej organizacji wypoczynku – agencje turystyczne, przewodnicy,
• tzw. turystyki biznesowej związanej z obsługą imprez targowych czy kongresów.

Kto może otrzymać dofinansowanie? na co można otrzymać dofinansowanie? W jakiej wysokości wnioskodawca może uzyskać wsparcie? Odpowiedzi na te pytania, regulamin i pełna dokumentacja znaleźć można pod adresem:
https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/543

Call Now ButtonZadzwoń teraz