Rada Powiatu Tarnogórskiego w hołdzie Powstańcom Śląskim

Data publikacji: 27 kwietnia 2021

Na początku dzisiejszej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, radni uczcili minutą ciszy poległych Powstańców, oraz wszystkie ofiary represji i tych, którzy na wieczną szychtę odeszli już w wolnej Polsce.

Jednocześnie radni podjęli dziś jednogłośnie uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego z oświadczeniem w brzmieniu „Rada Powiatu Tarnogórskiego pragnie złożyć hołd i wyrazić uznanie dla uczestników III Powstania Śląskiego, w wyniku którego, po sześciu wiekach, część dawnej piastowskiej ziemi powróciła do Polski. Szczególną wdzięczność i szacunek wyrażamy Wojciechowi Korfantemu – Ślązakowi, wielkiemu Polakowi, mężowi stanu, Polskiemu Komisarzowi Plebiscytowemu i niezłomnemu przywódcy III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku a na jego czele stanął Wojciech Korfanty – wybitny polityk i wielki orędownik przyłączenia Górnego Śląska do państwa polskiego. Pomimo kilkuset lat odłączenia od Polski poczucie silnego związku Górnoślązaków z macierzą, nigdy nie wygasło. Dlatego nie da się zrozumieć historii Polski bez historii Śląska, bez powstań śląskich, szczególnie zaś bez III Powstania Śląskiego – zwycięskiego zrywu mieszkańców ziemi śląskiej. Odbudowa II Rzeczypospolitej była procesem złożonym, a jednym z jej elementów był powrót części Górnego Śląska do Polski. Województwo śląskie, które powstało w efekcie zrywu ludu śląskiego, odegrało również bardzo ważną rolę w rozwój u gospodarczym II Rzeczypospolitej oraz odbudowie naszego kraju ze zniszczeń po II wojnie światowej. „Śląsk właśnie dał całej Polsce przykład wytrwałości i niezłomności w służbie idei narodowo-państwowej. Śląsk poznany i zrozumiany przez całą Polskę może stać się źródłem nowych sił, nowych mocy naszego państwa. Dlatego uczmy się Śląska, uczmy się dziejów tej dzielnicy i tych ludzi z życia i z książek o Śląsku” – tak o naszym regionie mówił Eugeniusz Kwiatkowski minister przemysłu i handlu w latach 1926-1930 oraz minister skarbu. Oddajemy więc cześć pokoleniom Ślązaków, którzy nie zatracili narodowej tożsamości i wytrwale kultywowali mowę ojczystą. Niech umiłowanie ojczyzny oraz męstwo i ofiarność Powstańców Śląskich, jak również ich heroiczne poświęcenie będą nadal wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń, a powstańcze czyny niech pozostaną wyrazem najwyższego patriotyzmu w wymiarze ogólnonarodowym.”

Call Now ButtonZadzwoń teraz