Zaproszenie na konferencję – Sami przeciwko sobie

Data publikacji: 18 maja 2021
Na obrazku plakat reklamujący konferencję z programem

I POWIATOWA KONFERENCJA

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

SAMI PRZECIWKO SOBIE

W imieniu własnym, Pracowników poradni i zaproszonych Prelegentów zachęcam do udziału w konferencji organizowanej przez Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Tarnowskich Górach. 

Konferencja dotyczy szeroko pojętego funkcjonowania dzieci i młodzieży w przestrzeni Internetu i profilaktyki zachowań ryzykownych, głównie zażywania substancji psychoaktywnych.  

Tematyka konferencji nawiązuje ponadto do wyników przeprowadzonej diagnozy w szkołach Powiatu Tarnogórskiego (badanie ankietowe z 22.02. br.) oraz problemów będących przyczyną zgłoszeń do poradni.

Prosimy o rozpropagowanie informacji o wydarzeniu za pomocą dostępnych Państwu środków komunikacji. Załączamy plakat konferencji i link do konferencji. 

Konferencja jest bezpłatna.

Miejsce: konferencje online na platformie Teams. 

Zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Edge.

Link do wydarzenia: I/KonferencjaPPPP/wejście (aktywny w dniu konferencji od godz. 8.45)

Osoby chętne do udziału w konferencji proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety: I/KonferencjaPPPP/ankieta

Program konferencji:

9.00-9.15

Otwarcie konferencji, przywitanie gości i uczestników.

9.15-10.00 

„Cyberprzemoc – aspekty prawne”

nadkom. Sebastian Korecki, Komenda Miejskiej Policji w Tarnowskich Górach, policjant, prawnik, psycholog. 

10.00-10.45 

„Cyberprzemoc wśród młodzieży- formy, konsekwencje, źródła wsparcia społecznego”

dr Joanna Różańska-Kowal, psycholog, mgr Izabela Chróst-Jóźwiak, pedagog, mgr Krzysztof Smyk, pedagog – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach 

10.45-11.30

„FreD goes net jako narzędzie wczesnej profilaktyki wobec młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi”

mgr Piotr Sobczak, Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, mgr Ewa Kozdra-Piękoś, psycholog, psychoterapeuta.

11.30-11.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Call Now ButtonZadzwoń teraz