Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Data publikacji: 10 czerwca 2021
zakęcia klubowe w wtz

W terminie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. odbywa się druga tura naboru  wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację  programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany ze środków PFRON.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności  w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

W związku z powyższym  podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej może ubiegać  się o dofinansowanie do prowadzenia „Zajęć klubowych w WTZ” ze środków PFRON.

Do udziału w Zajęciach klubowych kwalifikują się:

1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot  prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Zajęcia będą prowadzone od 1 sierpnia 2021 r. do  31 stycznia 2022 r.

Zainteresowane programem jednostki prowadzące warsztat terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tarnogórskiego prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 do dnia 15 czerwca 2021 r. (tel. 32 381 84 79).

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/

Call Now ButtonZadzwoń teraz