Powiat tarnogórski z 17 projektami o wartości 37 milionów

Data publikacji: 16 lipca 2021

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego wraz z Wydziałem Strategii i Rozwoju podsumował okres pozyskiwania funduszy zewnętrznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Ostatnie decyzje w tej sprawie zostały podjęte pod koniec czerwca br. Pomimo trwającej pandemii, w całym obszarze działalności zrealizowano 17 projektów o łącznej wartości 37,5 miliona złotych. W tym 11 projektów inwestycyjnych i 6 wspomagających działalność oświatową.

Powiat Tarnogórski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pozyskał ponad 26 milionów złotych dofinansowania na 17 projektów o łącznej wartości przekraczającej 37,5 miliona złotych. 24 miliony to pieniądze ze środków Unii Europejskiej, pozostałe to środki pozyskane z państwa.

Pod koniec czerwca bieżącego roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę o wyborze do dofinansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej. Wśród dofinansowanych projektów są 2 projekty złożone przez Powiat Tarnogórski.

Pierwszy to termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej „Budowlanki” tj. Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach oraz drugi to termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. To już ostatnie projekty, planowane do realizacji, o których dofinansowanie aplikował Powiat Tarnogórski w okresie programowania 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Podsumowując, na realizację 11 projektów inwestycyjnych przeznaczona zostanie kwota 31 634 728,77 zł, z czego  21 196 166,98 zł pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym,

•             w ramach działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego: 

– remont i wyposażenie warsztatów w „Mechaniku” tj. Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,

– remont laboratoriów chemicznych w „Chemiku” tj.  Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,

•             w ramach działania 10.2.1 Rozwój infrastruktury usług społecznych

 –  adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych.

•             w ramach działania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

–  8 projektów termomodernizacyjnych o łącznej wartości 19 363 207,62 zł i dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 14 343 213,44 zł.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu do tej pory wykonano termomodernizację w LO im. Staszica, LO im. S. Sempołowskiej, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz „Kolejówce”, czyli Zespole Szkół Techniczno – Usługowych. Aktualnie trwają prace w mechaniku – Zespole Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących oraz Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń.

Pozostałe 6 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymało łącznie dofinansowanie w wysokości 5 363 667, 93 zł, w tym z Unii Europejskiej 5 144 827,36 zł.

Projekty społeczne z  zakresu edukacji zostały zrealizowane przez szkoły, w tym:

  • I LO im S. Sempołowskiej Szkoła w działaniu,
  • Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej : Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku,
  • Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych Mierzymy : Wysoko,
  • Zespół Szkół Techniczno – Usługowych:  Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego
  • Technikum nr 13 w Radzionkowie: Matura paszportem w przyszłość,

Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Za pozyskiwanie środków na realizację projektów inwestycyjnych odpowiada Wydział Strategii i Rozwoju we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa. 

Zadzwoń teraz