Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej

Data publikacji: 19 lipca 2021

Punkt Interwencji Kryzysowej działa od ponad 3 miesięcy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Mieszkańcy powiatu z pomocy specjalistów mogą skorzystać we wtorki i czwartki w godzinach 16.00 – 19.00.

W punkcie udziela się pomocy i porad w ciężkich, kryzysowych sytuacjach życiowych i rodzinnych, związanych między innymi: z przemocą w rodziniekryzysem małżeńskim, konfliktem w rodzinie, rozwodem, rozstaniem, utratą bliskiej osoby z rodziny, utratą pracy, uzależnieniem, itp. Bardzo ważnym aspektem, jest to, że udzielana przez specjalistów pomoc jest bezpłatna i nie jest wymagane żadne skierowanie.

Od początku funkcjonowania punktu, specjaliści udzielili 90 godzin specjalistycznego wsparcia 23 mieszkańcom. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 32 381-87-56, który czynny jest w godzinach pracy Punktu lub osobiście w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 16 pok. 7 lub bezpośrednio na stronie PCPR-u

Call Now ButtonZadzwoń teraz