Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych

Data publikacji: 19 lipca 2021
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

30 czerwca 2021roku Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty, które otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nisko-emisyjna. Wśród 52 projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt złożony przez Powiat Tarnogórski pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej budynku o 82,6 %, efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

W ramach termomodernizacji przewidziane jest:

– docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych.,

– wymiana okien w garażach i budynku biurowym,

– montaż żaluzji zewnętrznych.,

– zmiana bram rozwieranych na okna w garażach,

– docieplenie dachu i posadzki w garażach,

– wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej

– montaż paneli fotowoltaicznych,

– remont wentylacji.

Wszelkie elementy projektowane zostały oparte na wytycznych z audytu energetycznego, stanowiącego podstawę opracowania projektu.

Wartość całkowita inwestycji wyniesie 971 337,61 zł a dofinansowanie z Unii Europejskiej 772 822,34 zł.

Zadzwoń teraz