Termomodernizacja Szkoły Budowlano-Architektonicznej

Data publikacji: 19 lipca 2021
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

30 czerwca 2021roku Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty, które otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Na 9 miejscu listy rankingowej wśród 52 projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt złożony przez Powiat Tarnogórski pn. Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na modernizację energetyczną budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

Wartość całkowita inwestycji wyniesie 2 544 577,06 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 883 794,95 zł.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

– docieplenie ścian zewnętrznych w tym fundamentowych,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

– docieplenie stropodachów,

– wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

– wymiana opraw świetlnych na energooszczędne.

Zadzwoń teraz