Zgłoś swój pomysł na biznes społeczny i otrzymaj dotację!

Data publikacji: 23 lipca 2021
plakat z napisem Nabór pomysłów oraz zdjęciem żarówki

Spotkałeś się już z przedsiębiorczością społeczną? Prowadzisz obecnie firmę i chciałbyś stać się przedsiębiorcą społecznym? Świetnie trafiłeś! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach z przyjemnością wprowadzi Cię w świat firm społecznych!

Kolejny nabór pomysłów na tworzenie miejsc pracy w nowo zakładanych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych na terenie subregionu centralno-zachodniego woj. śląskiego (powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego oraz miast Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska i Katowice). Nabór pomysłów to pierwszy etap ubiegania się o dotacje w ramach projektu OWES SWR.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

  • wsparcie finansowe na start – max. 25 000 zł na miejsce pracy dla osoby defaworyzowanej np. bezrobotnej, czy też osoby z niepełnosprawnością,
  • podstawowe wsparcie pomostowe – 2 000 zł na osobę bezrobotną lub z niepełnosprawnością co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy,
  • wsparcie merytoryczne – m.in. szkolenia branżowe dla pracowników, doradztwo biznesowe, księgowe i prawne,

Szczegółowe informacje plus FAQ dostępne są pod adresem:

OWES SWR

plakat reklamowy na którym znajduje się napis Dotacje na miejsca pracy, wpieramy przedsiębiorstwa społeczne, oraz zdjęcie słoika wypełnionego bilonem z którego wyrasta zielona gałązka
Call Now ButtonZadzwoń teraz