Starosta Tarnogórski ogłasza przetarg

Data publikacji: 26 lipca 2021
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Świerklańcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki o numerach: 749/43, 750/43 i 751/43 obręb Świerklaniec. Nr sprawy GN.6840.2.2021

Więcej informacji pod linkiem: przetarg na nieruchomości w Świerklańcu

Call Now ButtonZadzwoń teraz