System efektywny energetycznie

Data publikacji: 27 lipca 2021
grupa kilkunastu osób, przedstawiciele grupy Veolia, urzędów, Starosta Krystyna Kosmala, za osobami budynki ciepłowni

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala uczestniczyła w uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego i wmurowaniu kamienia węgielnego na terenie obecnej tarnogórskiej ciepłowni. W najbliższych latach powstanie tu nowoczesna kotłownia opalana paliwem biomasowym oraz zespół kogeneracyjny, zasilany między innymi biogazem wyprodukowanym w oczyszczalni ścieków.

W wyniku inwestycji nastąpi podwójna dywersyfikacja funkcjonowania systemu ciepłowniczego poprzez eliminację ponad 50 % paliwa węglowego i pozyskując ok 18% przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej w systemie tarnogórskim. Łącznie pozwoli to na ograniczenie emisji CO2 o 24% tj.13 500 ton mniej/rocznie. W efekcie nastąpi także zmniejszenie emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenku azotu. To bezpośrednio przełoży się na komfort życia mieszkańców i poprawę jakości powietrza.

Grupa Veolia pozyskała na tę inwestycję wsparcie z funduszy zewnętrznych o łącznej wysokości 18 milionów złotych. Umowy w tym zakresie podpisane zostały z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dodatkowo Spółka otrzyma wsparcie do produkcji każdej megawatogodziny produkowanej w skojarzeniu tj. produkcji ciepła i elektrycznej w jednym ciągu technologicznym. W przypadku tego projektu są to silniki gazowe wraz z generatorami prądu.

Wykonanie całego zadania pozwoli na osiągnięcie w Tarnowskich Górach systemu efektywnego energetycznie, a to umożliwi w przyszłości zagwarantować dostęp do pomocy publicznej i nadal dostarczać mieszkańcom ciepło w rozsądnej cenie, np. poprzez modernizację sieci ciepłowniczych.

Zadzwoń teraz