Remont laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

Data publikacji: 18 sierpnia 2021

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego pozyskał dofinansowanie na Remont laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania zmodernizowana zostanie baza dydaktyczna szkoły w tym 4 pomieszczenia laboratoriów chemicznych po 2 na każdej kondygnacji wraz z pokojem wag, pokojami przygotowawczymi, sterylizatornią, stacją demineralizacji wody oraz ciągami komunikacyjnymi. Pow. użytkowa modernizowanych pomieszczeń to ok. 465 m2. Remont ma na celu stworzenie warunków przestrzennych i organizacyjnych dla uczniów i nauczycieli oraz podniesienie standardu funkcjonalnego i użytkowego obiektu. Zmodernizowane zostaną cztery pracownie do praktycznej nauki zawodu (pracownia mikrobiologiczna, instrumentalna, chemiczna, techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych).

Wartość projektu objęta wnioskiem o dofinansowanie  wynosi  1 267 093,32 zł z czego  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiejwynosi 1 077 029,32 zł.

Całkowita wartość  inwestycji wyniesie 2 005 515,00 zł.

Zadzwoń teraz