Stypendia, nagrody i awanse. Gratulujemy!

Data publikacji: 27 sierpnia 2021
grupa osób kobiety kilku mężczyzn

Dzisiaj podczas uroczystej Narady dyrektorów szkół średnich, która odbyła się w Wieloprofilowym Zespole Szkół czyli tarnogórskiej „sorbonie” zostały wręczone nagrody dla absolwentów naszych szkól średnich, którzy najlepiej poradzili sobie z egzaminem maturalnym i zawodowym, nauczycielom, którzy najlepiej przygotowali młodzież do egzaminów. Starosta Krystyna Kosmala wręczyła także stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

To już po raz trzeci nauczycielom oraz absolwentom szkół średnich zostały przyznane nagrody Starosty Tarnogórskiego, w ramach realizacji projektu edukacyjnego III Tarnogórskich Powiatowych Inicjatywach Edukacyjnych.

Celem tego projektu jest promowanie edukacji szkół średnich w powiecie i motywowanie uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki nauczania potwierdzone wynikami na maturze i egzaminie zawodowym. Dodatkowo, Zarząd Powiatu nie zapomniał o ciężkiej pracy nauczycieli, którzy także otrzymali wyróżnienie za uzyskane wysokie wyniki nauczania i skuteczne przygotowanie do dalszych etapów edukacji oraz kariery zawodowej.

Na podstawie wniosków dyrektorów szkół Zarząd Powiatu przyznał aż 20 nagród dla nauczycieli oraz tyle samo nagród dla absolwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym i zawodowym  w 2021 roku.

Dodatkowo nagrodę otrzymał Marcin Ślęzak – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Tarnowskich Górach za wkład pracy zaangażowanie ale przede wszystkim promocję oferty edukacyjnej Powiatu Tarnogórskiego i współpracę z organem prowadzącym.

Podczas narady 34  uczniów ze szkól ponadpodstawowych powiatu tarnogórskiego otrzymało stypendia i okolicznościowe dyplomy. Wszystkim osobom nagrodzonym, wyróżnionym gratulujemy i dziękujemy za tak liczne przybycie pomimo, że trwają jeszcze ostatnie dni wakacji. Świadczy to tylko, że mamy w powiecie młodzież mądrą, odpowiedzialną, zdyscyplinowaną i zaangażowaną w planowanie własnej przyszłości zawodowej.

Gratulacje, nagrody oraz okolicznościowe dyplomy wręczyła Starosta Krystyna Kosmala oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Susek.

Call Now ButtonZadzwoń teraz