Wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Data publikacji: 3 września 2021
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Osoby zainteresowane ubieganiem się o urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu.

Informacje pod linkiem: Wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Call Now ButtonZadzwoń teraz