Uroczystości w Herbach Nowych

Data publikacji: 6 września 2021
Starosta składa kwiaty pod pamiątkową tablicą

3 września w rejonie dworca kolejowego Herby Nowe, Starosta Krystyna Kosmala uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających uruchomienie wielkiej magistrali kolejowej łączącej Górny Śląsk z portem w Gdyni. W trakcie uroczystości podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na prace na linii kolejowej Nakło Śląskie – Kalina.

Podczas mszy polowej, która została odprawiona w tym samym miejscu co 90 lat temu, odsłonięta została pamiątkowa tablica upamiętniająca te wydarzenia oraz poświęcony został krzyż, który wykonany został  z szyn wyprodukowanych w 1930 roku.

W trakcie uroczystości podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na prace na linii kolejowej Nakło Śląskie – Kalina. To część inwestycji polegającej na modernizacji linii numer 131 (korytarz europejski C-E 65), zwanej potocznie Magistralą Węglową i ostatni fragment przebudowywanego połączenia Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo (w kierunku wybrzeża).

Efektem prac będzie lepsza oferta przewozów pasażerskich oraz zwiększenie możliwości transportowych kolei między Śląskiem a portami Trójmiasta.

Zakres rzeczowy prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo obejmuje m.in. wymianę torów, modernizację i budowę obiektów inżynieryjnych, przystosowanie stacji i przystanków osobowych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, modernizację istniejących przejazdów, odbudowę i przebudowę budynków, budowę nowych nastawni, budowę i modernizację podstacji trakcyjnych, budowę 4 Lokalnych Centrów Sterowania.

Celem projektu jest skrócenie czasu przewozu ładunków i przejazdu pasażerów. W wyniku realizacji projektu zwiększy się także konkurencyjność kolei oraz bezpieczeństwo przewozu podróżnych i ładunków. Ponadto zmniejszy się negatywny wpływ ruchu kolejowego na środowisko. Nastąpi również eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Przebudowane tory i nowe urządzenia zabezpieczające umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h. Zwiększy się również przepustowość trasy. Wartość całej inwestycji do tej pory to 3,6 mld zł. Projekt jest dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– W drugiej połowie roku 2023 będziemy mieć gotowy projekt odcinka Nakło Śląskie – Kalina  i ogłosimy przetarg na realizację zadania, czyli w roku 2025 cały odcinek „Węglówki” do Zduńskiej Woli będzie w pełni przejezdny – zapowiedział Ireneusz Merkel, Prezes Zarządu PKP PLK S.A.

Call Now ButtonZadzwoń teraz