KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 r.

Data publikacji: 8 września 2021
budynek starostwa i logo powiatu

Od 27 września do 15 listopada br. potrwa kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku około 1090 mieszkańców naszego powiatu.

Kwalifikacja wojskowa w 2009 roku zastąpiła pobór, w związku z likwidacją obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Zniesienie służby zasadniczej nie oznacza, że nie trzeba już stawać przed komisją lekarską. Celem kwalifikacji wojskowej, która nadal jest obowiązkowa, jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Po wyznaczeniu kategorii zdolności wszyscy podlegający kwalifikacji wojskowej zostają automatycznie przeniesieni do rezerwy mobilizacyjnej.
Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00, w składzie: dr Tomasz Srokosz (przewodniczący), Jacek Bernacik (sekretarz) oraz Barbara Kosińska (średni personel medyczny).

Podczas tegorocznej kwalifikacji obowiązkowi stawiennictwa podlegają mężczyźni urodzeni
w 2002 roku. Kwalifikacja obejmuje również mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 2000-2001, którym podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w latach 2019 – 2020 orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają również kobiety urodzone w latach 1997-2002, które w roku szkolnym i akademickim 2020/2021 kończą naukę na kierunkach niezbędnych dla potrzeb rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych RP. Są to: analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria i psychologia.

Do kwalifikacji mogą się również zgłosić ochotnicy (w tym kobiety), którzy ukończyli 18 rok życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

W związku z sytuacją pandemiczną przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa, a co za tym idzie o zabranie ze sobą maseczki ochronnej. Ponadto w budynku przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej będzie umieszczone bezdotykowe urządzenie przeznaczone do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać.

Zadzwoń teraz