Otwórz serce – zostań rodziną zastępczą !

Data publikacji: 28 września 2021
awatar do teledysku Otwórz serce

Jak zachęcić, żeby ludzie podjęli wyzwanie i zostali rodziną zastępczą? Nie jest to łatwe, pomysły mogą być różne. Jednak, jak trafić właśnie do tych osób, które mają chęć, predyspozycje, warunki i możliwości. Jednym z elementów promocji rodzicielstwa zastępczego było przygotowanie piosenki, a następnie teledysku. Posłuchaj, zobacz, „Otwórz serce” !

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, Klaudia Zyśk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, przedstawiła radnym teledysk z piosenką zachęcającą do podjęcia rodzicielstwa zastępczego. To trochę inna forma promowania i zachęty na podjęcie roli rodzica zastępczego.


Akcja Kangurkowo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach wspólnie z rodzinami zastępczymi i dziećmi przebywającymi w tych rodzinach, we współpracy z lokalnym zespołem Freje zrealizowali teledysk z piosenką pt „Otwórz Serce”.

W teledysk został nakręcony w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Jego oficjalna premiera w powiatowym centrum pomocy miało miejsce 30 sierpnia br.

Serdecznie zapraszamy do udostępniania teledysku z dopiskiem „Otwórz serce – zostań rodziną zastępczą” !


Obecnie w 128 rodzinach zastępczych przebywa 183 dzieci. Na terenie powiatu mamy 12 rodzin zawodowych w tym 3 rodziny specjalistyczne, 1 pogotowie rodzinne oraz 3 rodzinne domy dziecka.
Na stałe rozwiązanie w pogotowiu rodzinnym obecnie oczekuje 7 dzieci. W placówkach opiekuńczo wychowawczych poza powiatem, przebywa 44 dzieci, dla których lepszym rozwiązaniem będzie rodzina zastępcza. Najmłodsze dziecko objęte rodzicielstwem zastępczym to niemowlak, a najstarsze ma 18 lat.

Informacje dodatkowe:
Co to właściwie jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Kieruje się ona dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Intencją i założeniem opieki zastępczej jest jej tymczasowość, w związku z czym dziecko powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji życiowej własnej rodziny. Oczywiście, nie można wykluczyć i takich sytuacji, kiedy dziecko pozostanie pod opieką rodziców zastępczych do momentu osiągnięcia pełnoletności lub usamodzielnienia.


Kto może zostać rodziną zastępczą ?


Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna, bez względu na to czy posiada własne dzieci i w jakim one są wieku.
Natomiast wasz wiek w momencie przyjmowania dziecka powinien umożliwić wychowanie dziecka do jego osiemnastych urodzin.
Nie ma znaczenia wysokość osiąganych przez was dochodów, czy zawód jaki wykonujecie. W waszym mieszkaniu lub domu natomiast powinno się znaleźć dla przyjętego dziecka miejsce do snu, nauki i spędzania czasu wolnego.
Ważne, abyście byli zdrowi i w pełni sił witalnych oraz niekarani.
A jeśli psycholog oceni, że macie odpowiednie predyspozycje osobowościowe i motywację to możecie zacząć szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. To jest ostatni etap przygotowań do tej funkcji.


Co muszę spełnić? (warunki formalne)


Jeśli rozważasz podjęcie się roli opiekuna zastępczego sprawdź czy spełniasz tzw. warunki formalne:

 • Zamieszkiwanie na terytorium naszego kraju,
 • Dobry stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji rodziny zastępczej,
 • Niekaralność,
 • Posiadanie stałego źródła utrzymania,
 • Posiadanie pełni praw obywatelskich oraz zdolności do czynności prawnych,
 • Odpowiednie warunki mieszkaniowe, czyli takie miejsce dla przyjętego dziecka/dzieci, w którym będzie miało zapewnione miejsce do snu, nauki i spędzania czasu wolnego,
 • Pozytywna opinia psychologa o posiadaniu odpowiednich predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • Rękojmia należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej

W/w warunki formalne sprawdza Powiatowe Centrum Rodziny w Tarnowskich Górach, więc zgłoś się do nas, a bezboleśnie cię przez to przeprowadzimy 🙂 tel. 519 822 521

Jak przejść proces kwalifikacji?


Aby móc przyjąć pod swoją opiekę dziecko lub dzieci, po ukończeniu szkolenia kandydaci występują o wydanie im zaświadczenia kwalifikacyjnego, w którym określa się jakiego rodzaju funkcję rodziny zastępczej będą sprawować oraz ile i w jakim wieku dzieci mogą przyjąć pod swoją opiekę.
Przy wydawaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę:

 • spełnianie warunków formalnych,
 • opinię psychologa o posiadaniu odpowiednich predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • opinie trenerów prowadzących szkolenie PRIDE.

Dopiero ten dokument – zaświadczenie kwalifikacyjne – uprawnia was do złożenia w sądzie wniosku o ustanowienie was rodziną zastępczą i potwierdza posiadanie przez was kwalifikacji do pełnienia tej funkcji.

Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych

W Kangurkowie szkolimy kandydatów przy użyciu międzynarodowego licencjonowanego programu PRIDE- Rodzinna opieka zastępcza.

Program ten składa się z 12 sesji szkoleniowych. Na zajęciach prowadzonych w formie w warsztatowej poruszane są zagadnienia prawne, psychologiczne i pedagogiczne dotyczące opieki nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej.

W trakcie trwania szkolenia trenerzy odbywają także konsultacje w miejscu zamieszkania kandydatów, tak, aby poznać ich warunki mieszkaniowe i środowisko w jakim żyją.

Sesje szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Cały proces edukacji trwa ok. 5 miesięcy
Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez uprawnionych do tego trenerów.

ZAPRASZAMY OTWÓRZ SERCE – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Zadzwoń teraz