Konsultacje w sprawie współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2022 rok

Data publikacji: 30 września 2021
budynek starostwa i logo powiatu

W związku z uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania (…) z późniejszymi zmianami, podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii projektu: Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.


Opinie można wnosić w terminie: od 30 września do 5 października 2021 roku.
Pisemne opinie, zgodnie z załączonym formularzem, należy składać (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) w Biurze ds. Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, pok. 207, ul. Karłuszowiec 5 lub przesłać na adres: promocja@tarnogorski.pl.

Call Now ButtonZadzwoń teraz