Informacja z posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

Data publikacji: 1 października 2021
ponad 20 osób mężzyźni i kobiety, w strojach wizytowych, stoją w połokregu, ustawieni do grupowego zdjęcia, stoją przed basztą, na wybrukowanym parkingu

W dniach 21 – 22 września  w Raciborzu odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego. Spotkanie prowadził Starosta Bielski i jednocześnie Przewodniczący Konwentu Pan Andrzej Płonka. W obradach Konwentu nasz powiat reprezentował Krzysztof Łoziński- członek Zarządu Powiatu.

W obradach, które odbywały się w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu, uczestniczyli zaproszeni goście w tym Marszałkowie Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Wojciech Kałuża, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Dorota Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Małgorzata Staś, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach Jan Wroński wraz ze współpracownikiem, Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska, Skarbnik Powiatu Raciborskiego Roman Nowak oraz Sekretarz Powiatu Raciborskiego Beata Bańczyk.

Wśród głównych tematów, które zaplanowano znalazły się zmiany w systemie finansowania dróg samorządowych w świetle obowiązujących  przepisów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Swoją prezentację w tym temacie przedstawiła Pani Dorota Wójtowicz -Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej ŚUW w Katowicach. Pani Dyrektor na bieżąco odpowiadała na pytania dotyczące przede wszystkim możliwości finansowania zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu.

Kolejny punk programu zdominował temat funkcjonowania służby zdrowia. Przewodniczący Konwentu poinformował, iż Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich przedstawiły Ministrowi Zdrowia propozycję rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania służby zdrowia. Przewodniczący Konwentu zwrócił się do Marszałka Województwa i zaproponował  aby w oparciu o samorządy w tym Powiaty, Urząd Marszałkowski i służby Wojewody Śląskiego utworzyć subregionalne zespoły robocze, które wypracują mechanizmy sprawnego zarządzania służbami medycznymi w województwie śląskim. Odpowiadając Marszałek Jakub Chełstowski zgodził się z propozycją Przewodniczącego Konwentu i dodatkowo wniósł aby rozszerzyć skład zespołu roboczego o prezydentów miast. Zaproponował także aby prace rozpocząć już w miesiącu październiku br. i  w ciągu paru miesięcy  przedstawić propozycje rozwiązań Ministrowi Zdrowia.

Kolejnym omawianym punktem była nowa perspektywa unijnego finansowania. Cele polityki spójności i założenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji omówił  Wicemarszałek Wojciech Kałuża. Jak przedstawił Pan Marszałek w obecnym czasie najważniejszym celem  jest przyśpieszenie procesu, aby w jak najszybszym czasie środki trafiły do regionu i umożliwiłyby rozpoczęcie realizacji projektów. Przypomniał, że są to nie tylko środki na projekty rozwijające gospodarkę, ale również projekty związane z ekologią, szkolnictwem wyższym, zawodowym, czy transformacją energetyczną. Zwrócił także uwagę, że wysoko premiowane będą projekty między powiatowe.

Ostatnim omawianym tego dnia tematem była współpraca PFRON z samorządami. Dyrektor Oddziału PFRON w Katowicach Jan Wroński przybliżył założenia i sposób realizacji świadczeń w zakresie: Programu „Dostępny samorząd”, funkcjonowania  centrum informacji i obsługi osób niepełnosprawnych , Programu „Wyrównania różnic między regionami” oraz przedstawił nowe obowiązki w zakresie rozpatrywania zażaleń i skarg osób niepełnosprawnych. Ze względu na obszerność tematu Przewodniczący Konwentu zapowiedział, że planowana jest kontynuacja tematu na jednym z kolejnych posiedzeń Konwentu.

źródło: powiat raciborski, powiat bielski

  • ponad 20 osób mężzyźni i kobiety, w strojach wizytowych, stoją w połokregu, ustawieni do grupowego zdjęcia, stoją przed basztą, na wybrukowanym parkingu
  • sala konferenycjna kilkadziesiąt osób podczas prezentacji multimedialnych
  • sala konferenycjna kilkadziesiąt osób podczas prezentacji multimedialnych
Call Now ButtonZadzwoń teraz