Powiat Tarnogórski jako jedyny powiat w Polsce otrzymał prestiżową nagrodę ELoGE

Data publikacji: 1 października 2021
w gabinecie starosty stoją obok siebie od lewej Krzysztof Łoziński, Stanisław Torbus, Barbara Machura, Krystyna Kosmala, Sebastian Nowak

Powiat Tarnogórski jako jedyny powiat w Polsce otrzymał prestiżową nagrodę Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym ELoGE. Nagroda jest efektem ciągłych pozytywnych zmian w zarządzaniu i obsłudze mieszkańców, jest też potwierdzeniem tego, że w podejmowanych działaniach władze powiatu stawiają na jakość i innowacyjność w zarządzaniu. Certyfikat został przyznany już po raz drugi i tym razem byliśmy jedynym powiatem w Polsce, który otrzymał to wyróżnienie.
Podziękowania należą się nie tylko wszystkim pracownikom starostwa ale również mieszkańcom powiatu, którzy czynnie uczestniczyli w ocenie pracy urzędu i pracowników.
ELoGE czyli European Label of Governance Excellence – to program certyfikacyjny, który obejmuje weryfikację przestrzegania przez jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.
Certyfikat ELOGE przyznawany jest na dwa lata. Akredytację do przyznawania certyfikatu otrzymała w Polsce Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Więcej na temat ELoGE można przeczytać na stronie jednostki akredytowanej: www. frdl.org.pl

Cały program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym oparty jest na dwunastu zasadach dobrego zarządzania w lokalnej administracji. Wyróżnienie to jest dowodem na stosowanie przez jednostki samorządowe w praktyce zasad wynikających z Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. Przy ocenie zarządzania w samorządzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, która jest jednostką certyfikowaną przez Radę Europy i w jej imieniu przeprowadzała procedurę, brała przede wszystkim pod uwagę: efektywność i skuteczność, otwartość i jawność, przestrzeganie prawa, należyte zarządzanie finansami, etyczne postępowanie, rozliczalność, odpowiedzialność, orientację na trwałość i długofalowość działań, prawa człowieka, różnorodność kulturową i spójność społeczną, udział obywateli, a także trafność i szybkość reagowania.

Te elementarne zasady stanowią podstawę wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. I to właśnie za ich wysoką ocenę Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym trafił do tarnogórskiego starostwa.

Zadzwoń teraz