Podziękowanie dla Siostry Krzysztofy z DPS-u

Data publikacji: 4 października 2021
kilka osób, pośrodku stoi siostra zakonna w ręku trzyma kwiatki

Po 13 latach zarządzania Domem Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ulicy Gliwickiej na zasłużoną emeryturę odeszła Dyrektor domu s. Krzysztofa. Współpracownicy oraz przedstawiciele samorządu wspominają jej pełen profesjonalizm i opanowanie w radzeniu sobie z trudnościami podczas pierwszych tygodni walki z covid19. Podczas pożegnania słowa uznania dla Siostry złożył Stanisław Torbus – członek Zarządu Powiatu oraz pani dyrektor PCPR-u Klaudia Zyśk.

Jak mówią osoby, które znały Siostrę, każda jej chwila życia wiąże się z niesieniem pomocy drugiej osobie, najczęściej chorej, a jej zaangażowanie i poświęcenie jest godne podziwu i naśladowania. Wraz z przejściem Siostry Krzysztofy na emeryturę, ostatnie boromeuszki opuściły dom pomocy społecznej. Od ubiegłego tygodnia Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek nadal prowadzi Dom Pomocy Społecznej w tym miejscu, ale posiłkując się kadrą wyłącznie cywilną.

Jeszcze raz składamy podziękowania Siostrom za współpracę i wielką ofiarność.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach dla przewlekle psychicznie chorych kobiet Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza. Liczba miejsc – 62.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. – 4 012,68 zł
Dyrektor: dyr. Grażyna Winszczyk
Adres: ul. Gliwicka 22, 42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax: 032 285 37 85
e-mail: biuro@dpstarnowskiegory.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz