12 750 000 zł na budowę Domu Pomocy Społecznej w Strzybnicy – etap I

Data publikacji: 25 października 2021
Plakat informacyjnyc dot. programu Polski Ład

Pula 12 750 000 zł trafi do Powiatu Tarnogórskiego z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach – Strzybnicy. Będzie to kwota przeznaczona na pierwszy etap budowy, gdzie całość inwestycji opiewa obecnie na 26 000 000 zł.

Projekt zakłada budowę nowego obiektu na potrzeby funkcjonowania DPS o zasięgu ponadregionalnym dla 80 osób przewlekle chorych, w pełni dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażonego w pokoje z łazienkami, co poprawi komfort życia mieszkańców i warunków pracy całemu personelowi.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.
Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r.

Program przewiduje realizację dofinansowanych zadań w najbliższych trzech latach.
Dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” trafi także na realizację lokalnych inwestycji do pozostałych dziewięciu gmin powiatu:
Tarnowskie Góry – 28. 500 000 zł
Miasteczko Śląskie – 1 350 000 zł
Radzionków – 4 275 000 zł
Kalety – 2 630 750 zł
Krupski Młyn – 6 025 000 zł
Ożarowice – 4 699 792 zł
Świerklaniec – 4 250 000 zł
Tworóg – 7 044 864 zł
Zbrosławice – 5 000 000 zł

Zadzwoń teraz