Rządowy Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Data publikacji: 2 listopada 2021
Posłowie Barbara Dziuk, Jarosław Gonciarz, Starosta Krystyna KOsmala, Burmistrz Arkasiusz Czech oraz Przewodniczący Rady Miasta Adrian Wolnik , na sali sesyjnej starostwa podczas wręczenia symbolicznychczeków

Dzisiaj przed południem, w sali sesyjnej tarnogórskiego starostwa, posłowie Barbara Dziuk oraz Jarosław Gonciarz wręczyli czeki potwierdzające przyznanie środków z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dla powiatu tarnogórskiego oraz dla wszystkich dziewięciu gmin naszego powiatu.

kilkanascie osób stoi w sali, w rękach trzymają czeki z kwotami dofinansowania zgłoszonych projektów

Przypomnijmy pula 12 750 000 zł trafi do Powiatu Tarnogórskiego z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach – Strzybnicy. Będzie to kwota przeznaczona na pierwszy etap budowy.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r.
Program przewiduje realizację dofinansowanych zadań w najbliższych trzech latach.

Dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” trafi także na realizację lokalnych inwestycji do pozostałych dziewięciu gmin powiatu:

• Gmina Krupski Młyn – Modernizacja dróg gminnych 3 135 000 zł
• Gmina Krupski Młyn – Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym 2 890 000 zł
• Gmina Miasteczko Śląskie – Budowa Placu Sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim – w Sołectwie Brynica 1 350 000 zł
• Gmina Ożarowice – Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy. 4 699 793 zł
• Gmina Radzionków – Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji 4 275 000 zł
• Gmina Świerklaniec – Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej 4 250 000 zł
• Gmina Tarnowskie Góry – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry 28 500 000 zł
• Gmina Tworóg – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice 4 315 536 zł
• Gmina Tworóg – Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku 1 825 900 zł
• Gmina Tworóg – Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu 903 428 zł
• Gmina Zbrosławice – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach 5 000 000 zł
• Miasto Kalety – Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej 2 630 750 zł
• Powiat Tarnogórski – Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I 12 750 000 zł

posłowie Barbara Dziuk, Jarosław Gonciarz, burmistrz Arkadiusz Czech, oraz Zarząd Powiatu Tarnogórskiego
Call Now ButtonZadzwoń teraz