Powiat i gminy przekazały sprzęt medyczny dla szpitala

Data publikacji: 12 listopada 2021
prezes szpitala Sebastian Grabowski Krystyna Kosmala oraz Barbara Szołtysik

Podczas środowego spotkania, starosta Krystyna Kosmala wraz z przedstawicielami gmin, oficjalnie przekazała sprzęt medyczny dla tarnogórskiego szpitala powiatowego. Urządzenia wartości ponad 60 000 złotych zostały zakupione w ramach porozumienia zawartego pomiędzy powiatem i gminami.

Prezes Szpitala Sebastian Grabowski osobiście podziękował wszystkim za udział w przedsięwzięciu i zakup sprzętu, jednocześnie zachęcał do dalszej współpracy, tym bardziej, że przekazany sprzęt medyczny będzie w głównej mierze służył mieszkańcom całego powiatu.

Podczas spotkania Dyrektor medyczny dr Adam Niemczyk przedstawił zgromadzonym założenia programu profilaktycznego „Świadomy Pacjent – edycja II”, którego głównym celem będzie wczesne wykrycie nadciśnienia tętniczego w grupie osób w wieku 40-55 lat, a nawet młodszej. W programie zakłada się wykonanie badań u ok. 200 osób – mieszkańców powiatu tarnogórskiego – celem wczesnego wykrycia nadciśnienia tętniczego, jako istotnego czynnika ryzyka udaru mózgu.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu Krystyna Kosmala, Sebastian Nowak, Krzysztof Łoziński i Stanisław Torbus, Burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło, Wójt Świerklańca Marek Cyl, Wójt Tworoga Eugeniusz Gwóźdź, Zastępca Wójta Zbrosławic Katarzyna Sosada oraz Dyrektor ds. finansowych szpitala Barbara Szołtysik.

Call Now ButtonZadzwoń teraz