Uwaga na jeże !

Data publikacji: 15 listopada 2021
dwa stosy liści pod jedna drewniany domek dla jezy

Jesień to czas intensywnych prac w ogrodzie. W ich trakcie pamiętajmy, że liście zgrabiane w sterty mogą stać się zimowym schronieniem dla jeży. Dlatego lepiej zebrać od razu, albo pozostawić je na swoim miejscu do wiosny.

W Polsce można spotkać dwa bardzo podobne do siebie gatunki. Jeż wschodni występuje
na terenie całego kraju. Jeż zachodni spotykany jest w zachodniej części Polski. Obydwa
gatunki są objęte częściową ochroną1, w związku z czym, aby je chronić, ustanowiono
szereg zakazów określonych w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). Należą do nich m.in. zakaz umyślnego zabijania, oraz zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania zimowisk lub innych schronień.

Jesienią jeże przygotowują się do zimy poprzez zgromadzenie zapasów tłuszczu,
potrzebnych im do przetrwania snu zimowego. Te prowadzące nocny tryb życia ssaki często
możemy spotkać w parkach, zieleńcach czy w ogrodach, w których poszukują pokarmu oraz
odpowiedniego schronienia na zimę, którym często są sterty liści.

Sytuacja, w której liście zbierane są dopiero po kilku tygodniach, może stanowić dla jeży
śmiertelne zagrożenie. Niepotrzebnie obudzone mogą już nie znaleźć nowego schronienia.
Jeże zaczynają poszukiwania miejsca na zimowy sen po zgromadzeniu odpowiednich
zapasów tłuszczu oraz po spadku temperatury otoczenia. Korzystne jest więc w miejscach, w
których to możliwe, pozostawianie stert liści aż do wiosny, bądź z góry zaplanowanie przy
pracach porządkowych urządzenia takiego miejsca dla zimowania jeży, w którym
zdeponowane liście nie będą zbierane w tym okresie.
W sytuacji znalezienia jeża rannego, ze znaczną ilością pasożytów lub aktywnego podczas
mrozów lub kiedy występuje pokrywa śnieżna, należy kontaktować się z najbliższym
ośrodkiem zajmującym się pomocą dziko występującym zwierzętom.

Ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
https://www.gov.pl/web/gdos/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat

Uwaga na jeże!

Call Now ButtonZadzwoń teraz