COVID19: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach – dodatkowe obostrzenia

Data publikacji: 25 stycznia 2022
awatar komunikat starostwo

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Starostwo Powiatowe ogranicza bezpośredni dostęp interesantów w poszczególnych wydziałach i lokalizacjach do dnia 28 lutego 2022 roku.

Najważniejsze informacje w związku z wydanym Zarządzeniem Starosty:

  • przyjęcia stron w komórkach organizacyjnych Urzędu odbywają się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, bezpośrednio z pracownikiem danej komórki, pod numerami telefonów dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, informacja o numerach pod linkiem: wykaz telefonów lub informacje kontaktowe
  • w przypadku Wydziału Komunikacji załatwianie spraw pozostaje na dotychczasowych zasadach, link do strony www.kolejkomat.tarnogorski.pl
  • w przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy przyjęcie stron odbywa się w budynkach przy ul. Karłuszowiec 5, przy ul. Sienkiewicza 16 oraz przy ul. Mickiewicza 41, w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa (za wyjątkiem Wydziału Komunikacji, gdzie obsługa stron odbywa się przy stanowisku obsługi),
  • kierownik komórki organizacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować o bezpośredniej obsłudze stron. W takiej sytuacji dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
  • klienci urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych przez urząd mogą kontaktować się za pośrednictwem platformy E-PUAP, poczty elektronicznej oraz korespondencji pocztowej,
  • do budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wpuszczane będą tylko osoby z zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Po wejściu do budynku konieczne będzie zdezynfekowanie rąk lub posiadanie rękawiczek ochronnych.

Zadzwoń teraz