Ostrzeżenie hydrologiczne.

Data publikacji: 3 lutego 2022
rzeka o bradzo silnym nurcie

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni Brynicy prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.

Na Brynicy poniżej zbiornika Kozłowa Góra, tendencja zmian poziomu wody uzależniona jest od pracy zbiornika.

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało OSTRZEŻENIA. Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Obszar: Zlewnia Brynicy (śląskie).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 11:45 dnia 03.02.2022 do godz. 12:00 dnia 04.02.2022

Uwagi: Zmianie ulega czas obowiązywania Ostrzeżenia. W przypadku istotnych zmian w czasie lub
przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie

Call Now ButtonZadzwoń teraz