Ostrzeżenie hydrologiczne

Data publikacji: 7 lutego 2022
rzeka o bradzo silnym nurcie

W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni Przemszy i Brynicy możliwe są kolejne wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej oraz przekroczenie kolejnych stanów ostrzegawczych.

W profilu Piwoń na Przemszy stan wody będzie wzrastać, a następnie ustabilizuje się powyżej stanu ostrzegawczego. Na Brynicy w Brynicy stan wody będzie nadal rosnąć powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego. Na Brynicy poniżej zbiornika Kozłowa Góra, utrzymywanie się poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego zależne jest od pracy tego zbiornika.

Ważność: od godz. 12:09 dnia 07.02.2022 do godz. 12:00 dnia 08.02.2022
Obszar: zlewnie: Przemszy oraz Brynicy (śląskie)

źródło:

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz