Powiat Tarnogórski dołączył do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Data publikacji: 8 lutego 2022
logo ślaski związek gmin i powiatów

Na ostatniej sesji, Rada Powiatu zdecydowała o przystąpieniu Powiatu Tarnogórskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W sumie organizacja liczy aktualnie 149 jednostek samorządu terytorialnego. W tym roku do związku, oprócz naszego powiatu, dołączyły jeszcze cztery inne jednostki samorządowe. Obecnie związek zrzesza ponad 80% samorządów lokalnych z woj. śląskiego.

Często reprezentuje on zrzeszone jednostki np. w toku prac legislacyjnych, a gdy ustawodawca proponuje niekorzystne przepisy, przedstawia wspólną politykę samorządów lokalnych. Ponadto związek prowadzi doradztwo i organizuje szkolenia, co służy wymianie doświadczeń.

Misją Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest służba na rzecz dobra publicznego w Województwie Śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych w drodze:
• integrowania na płaszczyźnie regionalnej śląskich gmin i powiatów
• wspierania i promocji samorządności lokalnej
• kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego
• wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów
• profesjonalnego szkolenia, doradztwa, wymiany doświadczeń i upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz