Uwaga! To już ostatnie dni na składanie projektów budżetu partycypacyjnego

Data publikacji: 21 marca 2022
Awatar Budżet Partycypacyjny

Uwaga! To już ostatnie dni na składanie projektów w VII edycji budżetu partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego. Do dyspozycji kwota 600 tysięcy złotych. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu, każdy może samodzielnie zgłosić, a potem zadecydować w głosowaniu, na jak cel powyższe pieniądze zostaną wydane.

Już tylko do 25 marca br. można składać propozycje projektów, które będą realizowane w 2023 roku.

Na stronie BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2023 publikujemy dla Państwa formularze oraz dodatkowo przygotowane materiały pomocnicze.

Informacje dodatkowe i pomocnicze poniżej:

Zadania Powiatu z zakresu promocji powiatu

Przykładowe projekty:
• impreza plenerowa, koncert,
• przedstawienie teatralne, letni seans filmowy,
• wydanie albumu, informatora promującego powiat tarnogórski
• promocja atrakcji powiatu tarnogórskiego
Komórka do konsultacji – Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami.
Co należy sprawdzić, ustalić, uwzględnić:
• w przypadku przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oprócz kosztów merytorycznych (programowych) związanych z występami artystycznymi (m.in. honoraria artystów, prowadzących warsztaty, konferansjera, opłaty do ZAIKS), konieczne jest zabezpieczenie środków na obsługę techniczną wydarzenia, wynajem sceny i nagłośnienia oraz wynajęcie zaplecza sanitarnego i ochrony. Dodatkowo należy pamiętać o zaplanowaniu budżetu na działania promocyjne np. wydruk plakatów lub zakup reklam w przestrzeni publicznej, prasie lokalnej,

WAŻNE! przy składaniu projektu należy określić cel i korzyści płynące z realizacji projektu, a nie podmiot, który ma realizować zadanie.
UWAGA: Nie określa się podmiotu realizującego zadanie. Podmioty są wybieranie w trybach określonych w przepisach prawa.

Zadania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, kultury fizycznej i turystyki, promocji powiatu


Przykładowe projekty:
• organizacja cyklu warsztatów lub zajęć edukacyjno-kulturalnych np.:
• spotkania ze specjalistami (położną, pediatrą, logopedą, ratownikiem medycznym itp.),
• warsztaty podnoszące rodzicielskie kompetencje i umożliwiające wymianę doświadczeń,
• zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych (np. umuzykalniające, multisensoryczne), w których uczestniczą dzieci wraz z rodzicami/opiekunami,
• zajęcia rekreacyjne (np. dla kobiet w ciąży (m.in. pilates, joga),
• profilaktyka zdrowotna, rehabilitacja mieszkańców.

Komórka do konsultacji – Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia.
Co należy sprawdzić, ustalić, uwzględnić:
• należy jasno określić grupę docelową,
• uwzględnić wynagrodzenie osoby prowadzącej – edukatora kulturalnego, który musi posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, najlepiej potwierdzone właściwymi certyfikatami,
• ważnym elementem są również materiały dydaktyczne, które będą niezbędne do przeprowadzenia zajęć,
• warto zwrócić się do dyrekcji wybranej instytucji kultury (np. Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim), jednostki oświatowej, w celu pozyskania wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,

WAŻNE! przy składaniu projektu należy określić cel i korzyści płynące z realizacji projektu, a nie podmiot który ma realizować zadanie.
UWAGA: Nie określa się podmiotu realizującego zadanie. Podmioty są wybieranie w trybach określonych w przepisach prawa.

Zadania Powiatu z zakresu kultury i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, transportu zbiorowego i dróg publicznych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

Przykładowe inwestycje:
• renowacja parku w Nakle Śląskim / Brynku,
• remont nawierzchni drogi, chodnika,
• budowa ścieżki rowerowej,
• utworzenie przejścia dla pieszych,
• wyposażenie pracowni oświatowej itp.

Komórka do konsultacji – Wydział Inwestycji i Drogownictwa.
Co należy sprawdzić, ustalić, uwzględnić:
• zakres prac i ich koszt, własność nieruchomości,
• uwzględnić koszt dokumentacji projektowej,
• brak kolizji inwestycji z istniejącą infrastrukturą drogową.

Zadzwoń teraz