Każdy może pomóc – powiatowe konto bankowe dla wsparcia uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 6 kwietnia 2022
zdejęcie pieniezy monety i banknoty

Uruchomiliśmy powiatowy rachunek bankowy o nr PL 94 1090 1825 0000 0001 4984 2059. Każdy może się włączyć w pomoc dla uchodźców poprzez dokonanie wpłaty na podany rachunek. Wszystkie zebrane środki będą przeznaczane na bezpośrednią pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed okrucieństwem wojny znaleźli schronienie w naszym powiecie.

W tytule wpłaty/przelewu proszę wpisać „pomagam Ukrainie”

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu został określony zakres pomocy obywatelom Ukrainy. Powiat Tarnogórski realizuje pomoc w zakresie: zakwaterowania, całodziennego wyżywienia,
środków czystości i środków higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania, transportu osób pomiędzy miejscami zakwaterowania.

Niniejsza pomoc oraz czas jej trwania uzależnione są od posiadanych w budżecie Powiatu środków finansowych na ten cel.

Mając na uwadze świadczoną pomoc, wszystkie środki wpłacane na niżej podane konto będą wykorzystywane zgodnie z podjętą uchwałą na pomoc uchodźcom.

KONTO:

 Santander Bank Polska SA  PL 94 1090 1825 0000 0001 4984 2059

    Powiat Tarnogórski  ul. Karłuszowiec 5 42-600 Tarnowskie Góry

Zadzwoń teraz