Rozstrzygnięcie konkursu Kultura 2022

Data publikacji: 7 kwietnia 2022
plakat, napis kultura konkurs 2022 rozstrzygnięcie w tle ręce z farb

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Powyższa informacja, wraz z listą podmiotów, które otrzymają wsparcie została zawarta w Uchwale nr 256/1224/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Tarnogórskiego w roku 2022 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Link do uchwały: Uchwała nr 256/1224/2022

Zadzwoń teraz