Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach.

Data publikacji: 19 kwietnia 2022
grupa strażaków w remizie

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

W planie Państwowej Straży Pożarnej ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych, w tym:

  • 55 zadań polegających na budowie nowych obiektów,
  • 62 zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących,

Na realizację przedmiotowych inwestycji w latach 2022-2025 zaplanowano środki finansowe z Programu modernizacji w wysokości 800 mln zł.

Zestawienie inwestycji budowlanych do realizacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

W województwie śląskim jedną z zaplanowanych inwestycji jest KP PSP Tarnowskie Góry tj. Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach.

źródło: KG PSP

Call Now ButtonZadzwoń teraz