265 ofert pracy, 20 wystawców oraz wiele osób zainteresowanych podjęciem pracy w naszym regionie

Data publikacji: 23 kwietnia 2022
osoby podczas targów pracy

W piątek, 22 kwietnia 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zorganizował Targi Pracy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła starosta Krystyna Kosmala. W targach – oprócz zaproszonych wystawców – udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych oraz Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach i innych organizacji.

Spotkanie – przy udziale osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym obywateli Ukrainy, osób niepełnosprawnych oraz osób zainteresowanych problematyką rynku pracy – odbyło się w Tarnogórskim Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego. W Targach udział wzięło 20 wystawców, wśród których znajdowało się:

  • 18 pracodawców z terenu powiatu i miast ościennych,
  • 1 urzędów pracy (Tarnowskie Góry),
  • 1 organizacja współpracująca z publicznymi służbami zatrudnienia (ZUS Inspektorat w Tarnowskich),

Pracodawcy wraz z pracownikami Urzędu Pracy mieli do przedstawienia 265 ofert zatrudnienia. Wolne wakaty oferowane na targach koncentrowały się w przeważającej części w branżach: prac fizycznych oraz usług (różne stanowiska) – 70 miejsc pracy, gastronomii / hotelarstwa (14 miejsc pracy), umysłowej / IT (27 miejsc pracy), budownictwa (22 miejsca pracy), handlowej (6 miejsc pracy), operatorów maszyn i urządzeń (9 ofert), przetwórstwa i obróbki metali (29 miejsc pracy), motoryzacji / transportu (37 miejsc pracy), elektrycznej / elektronicznej (9 miejsc pracy), stolarstwa
i obróbki drewna (15 miejsc pracy) oraz odzieżowej (9 miejsc pracy). Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności dostępnych było 16 ofert pracy w różnych branżach i specjalnościach.

W trakcie Targów osoby zainteresowane mogły również zapoznać się z wieloma ofertami pracy w ramach sieci EURES (pośrednictwo pracy w krajach EU/EOG), które upowszechniane były przez powiatowy urząd pracy.

Zadzwoń teraz