Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 28 kwietnia 2022
plakat powiatowy-urzad-pracy 1

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca maja 2022 roku przywrócony zostaje osobisty tryb stawiennictwa w Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Tym samym wszystkie zarejestrowane osoby bezrobotne i poszukujące pracy zobowiązane są do stawienia się w siedzibie Urzędu (lub w obsługiwanych punktach gminnych) w wyznaczonym terminie zgodnym z przyjętym harmonogramem na maj i czerwiec.

Informacja na temat obowiązujących wizyt udzielana będzie przez pracowników Urzędu – osobiście w siedzibie Urzędu, telefonicznie pod numerami tel. 32 285-50-38 wew. 4, 8, 9 lub przez e-mail: terminy@pup-tg.pl

Przypominamy, że stawiennictwo w wyznaczonych przez Urząd terminach (uzgodnionych w trakcie wizyt lub wynikających z otrzymanych wezwań) jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690, art. 33 ust. 3).

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje sankcjami określonymi w cytowanej Ustawie w tym m.in. pozbawieniem statusu, utratą prawa do zasiłku lub innych świadczeń, jak również brakiem możliwości skorzystania z oferowanych instrumentów i usług wspomagających podjęcia zatrudnienia.

Call Now ButtonZadzwoń teraz