Ostrzeżenie hydrologiczne

Data publikacji: 20 maja 2022
alert opady

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie dotyczące gwałtownych wzrostów poziomu wody związanych z możliwością wystąpienia szczególnie intensywnych opadów.

Ważność: od godz. 18:00 dnia 20.05.2022 do godz. 08:00 dnia 21.05.2022
Obszar: Mała Wisła, Przemsza, Soła wraz z kaskadą zbiorników. (małopolskie, śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie.
Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może
spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne
podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Call Now ButtonZadzwoń teraz