Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Data publikacji: 23 maja 2022
budynek starostwa i logo powiatu

Uczniowski Klub Sportowy „Przedszkole Piłkarskie Brasil” złożył wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: „Wyjazd na Turniej Golek Cup”. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia (tj. do 30.05.2022 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Kontroli i Zarzadzania Jednostkami Oświatowymi
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: stowarzyszenia@tarnogorski.pl

link do ogłoszenia : kliknij

Call Now ButtonZadzwoń teraz