Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem

Data publikacji: 24 maja 2022
budynek starostwa i logo powiatu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ W CZĘŚCI DO ODDANIA W NAJEM
Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) podaję
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do oddania w najem.

link: Wykaz nieruchomości

Call Now ButtonZadzwoń teraz