Podsumowanie „PASUSZA” cz.2

Data publikacji: 2 czerwca 2022
kilkanascie osób na sali

We wtorek odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu „Powiatowej Akademii Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, gdzie głównymi beneficjentami byli uczniowie naszych szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele. Starosta Krystyna Kosmala podsumowała prawie 4 lata trwania programu.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje i dane:

Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 • dla osi priorytetowej : XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
 • dla podziałania: 11.2.1 . Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
 • Wartość całkowita projektu
  3 892 760,31 zł
 • Dofinansowanie
  3 698 122,29 zł
 • Okres realizacji
  01.09.2018 – 31.03.2022
 • Realizatorzy:
  Wnioskodawca Lider Projektu: Powiat Tarnogórski
  Partnerzy w projekcie: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach
 • Szkoły biorące udział w projekcie:
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
  Zespół Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
  Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
  Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach
  Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach
  Technikum nr 13 w Radzionkowie
  Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
  Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach
  Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Bohaterami naszego projektu byli uczniowie i uczennice 9 szkół zawodowych naszego powiatu.

To dla nich przeprowadziliśmy 4 nabory po 200 uczestników wyłonionych w I i II naborze, 100 w III naborze i 81 w IV naborze uzupełniającym.
Spośród 1298 zgłoszeń w IV naborach wyłoniliśmy 581 uczestniczek i uczestników projektu
Zorganizowaliśmy 356 praktyk i staży, które w II pierwszych naborach również nie były obowiązkowe.
Wsparcie w postaci 61 kursów i studiów podyplomowych dla 38 nauczycieli.

PRACOWNIE Wyposażenie pracowni jest wykorzystywane do nauczania przedmiotów zawodowych. Zakupiony sprzęt podniósł jakość kształcenia zawodowego.

Wyposażono 41 pracowni praktycznej nauki zawodu w 9 szkołach zawodowych uczestniczących w projekcie.

zdjecie z listaszkół biorących udziała wprojekcue PASUSZ
Call Now ButtonZadzwoń teraz