Usługa turystyczna – zmiana warunków umowy

Data publikacji: 4 czerwca 2022
AWATAR, z napisem powiatowy rzecznik konsumenta ważne informacje, w rogu logo powiatu


Zbliża się okres wakacyjny, a co za tym idzie, wyjazdów urlopowych. Chętnych do uczestnictwa w różnego rodzaju wycieczkach organizowanych przez biura podróży jest coraz więcej. Niektórzy z pewnością dokonali już odpowiednich rezerwacji. A co w przypadku gdy organizator turystyki zmienia warunki umowy?

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych daje taką możliwość organizatorowi, jednak wyłącznie w określonych przypadkach.
Zmiana umowy w zakresie ceny usługi może nastąpić jedynie, gdy w warunkach umowy wyraźnie zastrzeżono taką możliwość. Podwyższenie ceny możliwe jest wyłącznie, gdy wynika to ze zmiany ceny przewozów pasażerskich związanych ze zmianą kosztów paliwa, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych, opłat lotniskowych, opłat za wejście na pokład i zejście na ląd, kursów walut, które mają znaczenie dla danej imprezy.

Informacja o zmianie ceny musi być przekazana podróżnemu na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, wraz z uzasadnieniem podwyżki i sposobu jej obliczenia.
Co istotne, cena określona w umowie, nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

Jednostronna zmiana warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, może nastąpić, gdy łącznie spełnione zostaną trzy warunki, a mianowicie: gdy organizator zastrzegł sobie takie prawo w umowie, zmiana jest nieznaczna, a podróżny zostanie poinformowany o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
Kiedy konsument otrzyma powiadomienie o zmianie warunków umowy, to może:

  • przyjąć zaproponowaną zamianę umowy, albo
  • odstąpić od umowy, przy jednoczesnym zwrocie wszystkich wniesionych wpłat, bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
  • odstąpić od umowy i przyjąć świadczenie zastępcze, jeśli jest oferowane.
    W przypadku gdy zmiana warunków umowy lub zastępcza impreza turystyczna powoduje obniżenie jakości, czy kosztów imprezy, podróżny ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny.
    Warto również wspomnieć o sytuacji, gdy podróżny chce odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej z własnej inicjatywy. Oczywiście ma do tego prawo przed jej rozpoczęciem, jednak wówczas trzeba liczyć się z tym, że operator może żądać zapłaty odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy. Operator może wskazać w umowie wysokość opłaty za odstąpienie od umowy, uzależniając ją od czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy, od spodziewanych oszczędności kosztów, czy spodziewanego dochodu.
    W sytuacji gdy podróżny odstąpił od umowy ze względu na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności występujące w miejscu docelowym lub jego sąsiedztwie, które mają znaczny wpływ na realizację imprezy turystycznej, czy przewóz podróżnych, konsument może żądać zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, jednak bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
na zdjeciu kobieta przy biurku, obok napis powiatowy rzecznik konsumentów i r telefonu 32 381 81 07
Zadzwoń teraz