Nowoczesna pracownia w Staszicu- nagroda w VIII edycji konkursu „Zielona Pracownia 2022”

Data publikacji: 9 czerwca 2022
grupa osób stoi na scenie z dyplomami

Nagroda w wysokości prawie 10 000 zł oraz blisko 35 000 zł dotacji na realizację zadania „Zielona Pracownia w II LO w Tarnowskich Górach- Różnorodność biologiczna Garbu Tarnogórskiego” przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W miniony wtorek przyznane środki finansowe oraz nagrodę odebrali przedstawiciele powiatu w osobach Wicestarosta Sebastian Nowak wraz z Ewą Lukosz- Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi, a także Dyrektor II LO Kazimierz Sporoń. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na zamku w Ogrodzieńcu.

Całość przedsięwzięcia to 49 511 zł, z czego prawie 44 000 zł to środki z WFOŚiGW.
Nowa pracownia biologiczna II LO ma zapewnić 35 stanowisk uczniowskich, 14 stanowisk laboratoryjnych, stanowiska będą wyposażone w nowoczesne stoliki i krzesła, mikroskopy z całym zestawem akcesoriów do doświadczeń oraz pomoce naukowe. Wygląd nowej pracowni będzie nawiązywał do tej, którą stworzył pierwszy dyrektor tej placówki i jednocześnie nauczyciel przedmiotów przyrodniczych dr. Paul Wossidlo.

Pracownia zostanie doposażona także w pomoce dydaktyczne m.in. w wizualizer, który umożliwi wykorzystanie podczas zajęć różnorodnych materiałów źródłowych. Za pozyskane środki Przystosowane zostaną również okna i infrastruktura elektryczna i kanalizacyjna. Tak wyposażona pracownia, będzie przygotowywać uczniów „Staszica” do dalszej kariery naukowej, a zastosowanie w niej nowoczesnego wyposażenia ułatwi realizację podstawy programowej z biologii.

Należy podkreślić, że do realizacji zadania zaangażowali się również rodzice i uczniowie szkoły, gdzie dodatkowe środki z Rady Rodziców zostaną również wykorzystane na aranżację pracowni biologicznej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz