Budżet partycypacyjny- ważna informacja

Data publikacji: 11 czerwca 2022
AWATAR budynek starostwa z napisem twój głos ma znaczenie

Uwaga, Szanowni mieszkańcy powiatu, już w poniedziałek 13 czerwca rusza VII edycja Budżetu Partycypacyjnego. Serdecznie zapraszamy do głosowania za pośrednictwem naszej strony.

TY DECYDUJESZ- MY INWESTUJEMY

Pamiętaj Twój głos ma znaczenie.

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA (kolejność jak w liście do głosowania):

 1. Bezpieczny pieszy.
 2. Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Długiej (lewa strona).
 3. Nowoczesna „zebra” – aktywne przejście dla pieszych przy Centrum Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim.
 4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry.
 5. Powiatowa wypożyczalnia mobilnego EKO- sprzętu w Kaletach.
 6. Remont drogi powiatowej nr 2352 S kl. Z ul. Traugutta oraz część ul. Armii Krajowej od ul. Traugutta do ul. Szkolnej w Boruszowicach.
 7. Remont drogi powiatowej nr 3214 S kl. L- odcinek od granicy z Gminą Tworóg ul. Traugutta w Borszowicach przez las od pierwszych zabudowań w Tarnowskich Górach Pniowcu, łą-cząc się z wyremontowaną ul. Jagodową.
 8. Remont ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego parku w Nakle Śląskim – etap II.
 9. Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem.
 10. Ułożenie nakładki asfaltowo-betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223S.
 11. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiato-wej ul. Mickiewicza w Ossach

Budżet Partycypacyjny złożone projekty wg. podziału na gminy/ilość mieszkańców

VII edycja – 2023 – w realizacji
Zgłoszonych 11 projektów:
1) gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą:
Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn otrzymują 45% ogólnej kwoty budżetu partycypacyjnego tj. 270 000 zł:

 • Nowoczesna „zebra” – aktywne przejście dla pieszych przy Centrum Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim– gmina Miasteczko Śląskie.
 • Powiatowa wypożyczalnia mobilnego EKO- sprzętu w Kaletach Zielonej, gmina Kalety.
 • Remont drogi powiatowej nr 2352 S kl. Z ul. Traugutta oraz część ul. Armii Krajowej od ul. Traugutta do ul. Szkolnej w Boruszowicach – gmina Tworóg.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Ossach – gmina Ożarowice.
  2) gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą:
  Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice otrzymują 55% ogólnej kwoty budżetu partycypacyjnego tj. 330 000 zł:
 • Bezpieczny pieszy – gmina Zbrosławice.
 • Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Długiej (lewa strona) – gmina Radzionków.
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry – gmina Tarnowskie Góry.
 • Remont drogi powiatowej nr 3214 S kl. L- odcinek od graniczy z Gminą Tworóg ul. Traugutta w Borszowicach przez las od pierwszych zabudowań w Tarnowskich Górach Pniowcu, łącząc się z wyremontowaną ul. Jagodową – gmina Tarnowskie Góry.
 • Remont ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego parku w Nakle Śląskim – etap II, gmina Świerklaniec.
 • Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem, gmina Tarnowskie Góry.
 • Ułożenie nakładki asfaltowo-betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223S – gmina Zbrosławice.

Tegoroczna edycja jest prowadzona pod hasłem „Ty decydujesz – my inwestujemy”, podkreślając tym samym jak ważnym jest budowanie postawy obywatelskiej i podnoszenie świadomości lokalnej mieszkańców powiatu tarnogórskiego, dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim miejscu zamieszkania. Każdy mieszkaniec może więc zgłosić projekt, a potem zadecydować w głosowaniu, na jaki cel powyższe pieniądze zostaną wydane.

Głosowanie społeczne na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu do realizacji w 2023 roku w ramach budżetu partycypacyjnego odbędzie się od godziny 12.00 w dniu 13 czerwca do godziny 12.00 w dniu 24 czerwca br.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu, bez względu na wiek. Jednak w przypadku osoby małoletniej wymagane jest wyrażenie zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w głosowaniu.

Opisy projektów dostępne są na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl/ (zakładka: Budżet partycypacyjny Powiatu Tarnogórskiego.

Wyniki poznamy do dnia 11 lipca br.

Zadzwoń teraz