Uwaga burze ! Gwałtowne wzrosty stanów wody

Data publikacji: 20 czerwca 2022
rozlewisko wody

Ostrzeżenie 1. Wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które
występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego
wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Obszar: Zlewnia Małej Wisły, Przemszy, Soły wraz z kaskadą zbiorników (śląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.
W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów,
istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także
alarmowych.

Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.06.2022 do godz. 02:00 dnia 21.06.2022

Źródło:
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i
Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie 2. Gwałtowne wzrosty stanów wody
Obszar: (…) śląskie, (…)

Przebieg: W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry, w obszarach występowania intensywnych opadów burzowych, prognozuje się wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość miejscowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ważność: od godz. 10:36 dnia 20.06.2022 do godz. 02:00 dnia 21.06.2022

Źródło:
Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Call Now ButtonZadzwoń teraz