Zajęcia klubowe w WTZ

Data publikacji: 20 czerwca 2022
logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. odbędzie się II nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

W związku z powyższym podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej może ubiegać się o dofinansowanie do prowadzenia „Zajęć klubowych w WTZ” ze środków PFRON.
Do udziału w Zajęciach klubowych kwalifikują się:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Zajęcia będą prowadzone od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
Zainteresowane programem jednostki prowadzące warsztat terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tarnogórskiego prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, tel. 32 381 84 74.


Call Now ButtonZadzwoń teraz