Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 22 czerwca 2022
grupa osób zgromadzona blisko siebie, wszyscy siedzą na stołkach, w tle kobieta przy mównicy, w tle duży monitor na ścianie

21 czerwca br. odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego, podczas której radni głosowali nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła prezentacja i podsumowanie kluczowych działań zarządu powiatu, ujętych w Raporcie o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok. Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem radni zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania dla Starosty i całego zarządu powiatu.

Następnie Skarbnik Mariusz Dzwonkowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Tarnogórskiego za 2021 r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok i zaopiniowaniu przez Komisje, Radni udzielili również absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok. Warto dodać, że podczas sesji Radni jednogłośnie podjęli także uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok.

Zadzwoń teraz