Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Data publikacji: 15 lipca 2022
budynek starostwa i logo powiatu

Stowarzyszenie zwykłe Cidry na Kole złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: „X Gnieźnieńska Pielgrzymka Rowerowa”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. do 22.07.2022 r.).
Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: stowarzyszenia@tarnogorski.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz